Tra cứu trạng thái thẻ nạp

Số seri Mã thẻ Nhà cung cấp Thời gian nạp Trạng thái